Mats Kollind

Mats Kollind är pastor tillsammans med Leif. Han är en varm man med hjärta för de svaga och utsatta.