Leif Karlsson

Leif Karlsson är pastor tillsammans med Mats och började sin tjänst hos oss vid årsskiftet 2003, då han lämnade en pastorstjänst i Gileadförsamlingen i Göteborg. Förutom att ha varit pastor har Leif verkat många år som rese- och sångarevangelist. Han har på sina möten fått be många människor till frälsning och många har fått uppleva helande både till ande, kropp och själ. Det är ingen slump att allt detta hänt, utan Leif verkar i bön- och förbönstjänst.