Felix & Alice Ahlvlinder

Felix och Alice älskar Jesus och psalmens förkunnande bön. Tillsammans leder de oss i tillbedjan med fädernas sångarv, nyskrivna psalmer och lovsånger. Ett ungt par som står på Guds ord och vågar vara annorlunda i en likriktad värld.