Historia

”Stora väckelseperioder kan jag inte minnas, men det har kommit en och en, ty det är kraft i sanningen.”

Här följer en kort sammanfattning av Bohus Pingst Filadelfias historia.

Informationen är hämtad från tidigare församlingsberättelser vid församlingens 50- och 60-årsjubileum. Den förstnämnda citeras ibland i texten.

Frireligiös verksamhet har bedrivits i Bohus redan sedan början av 1920-talet i form av smågrupper, bönemöten och bönenätter i olika hem och tillfälligt hyrda lokaler. Man bad att Gud skulle döpa längtande i Helig Ande, att syndare skulle bli frälsta, och att en lokal skulle upplåtas där man kunde samlas till regelbunden verksamhet.

”Ära vare Gud! Han löftet höll och Anden över alla föll som höll ut i tro och bön.”

Efter att ha varit i diverse lokaler fick man 21 aug 1928 hyra en före detta skola som den ofrälste hyresvärden, med den lilla bibelkunskap han hade, föreslog kunde heta Tabor, vilket de församlade sa ja och amen till.

”Och Gud mötte ofta sin lilla hjord på Tabors höjder.”

År 1932 kunde församlingen köpa de lokaler som församlingen idag äger och firar gudstjänst i.

Söndagen 3 december 1933 var en bemärkelsedag för Bohus Pingst. Vid den tidpunkten var Pingst Bohus en utpost till Gileadförsamlingen i Göteborg, men blev denna dag en egen fri församling. 1933 samlades 327 kronor och 49 öre in till församlingskassan.

Församlingen som var liten med små ekonomiska resurser gick en kampfylld tid till mötes. Men Gud hjälpte genom alla svårigheter och stadfäste sitt ord med åtföljande tecken.

”Stora väckelseperioder kan jag inte minnas, men det har kommit en och en, ty det är kraft i sanningen.”

Församlingen har genom tiderna bedrivit mission i Afrika samt bland Bolivias indianer.

”Vår vision är att Gud skall göra stora ting ibland oss och att den väckelse som vi så länge bedit om kommer med skaror som skall bärgas innan Jesus kommer tillbaka. Gud har vid flera tillfällen genom profetiska budskap bekräftat att så skall ske. Må vi alla vara trogna och ställa oss till förfogande i Guds tjänst att vinna människor för Guds rike.”