Temadag med Jan Sköld


För mat, anmäl dig senast 18 mars till mats.kollind@gmail.com.

13:00: Drop in med fika.

14:00: Undervisning.

15:30: Fika.

16:00: Undervisning.

17:30: Mat.

19:00 Kvällsmöte.