Temadag i Equmenia, Surte


10:00. Temadag tillsammans med Equmeniakyrkan i Surte.
Mat och fika till självkostnadspris.