Sångstund


18:00 på Ingrid Bergmans Torg i Fjällbacka.