Pastorsavskiljning


15.00. Mats Kollind avskiljs till pastor i Bohus.