Långfredagsgudstjänst


11:00. Patrik Strand predikar.