Gudstjänst – samling i hemmen


11:00. Mats Kollind predikar. Sänds live: https://youtu.be/mlsF86N_VC8