Gudstjänst – samling i hemmen


11:00. Leif Karlsson predikar. Sänds live: https://youtu.be/T5tZch5PHa8