Gudstjänst – samling i hemmen


11:00. Mats Kollind predikar. Sänds live.