Gudstjänst – Långfredagen


11:00. Leif Karlsson predikar.