Gudstjänst – fjärde advent


11:00. Mats Kollind predikar.