Gudstjänst – annandag jul


11:00. Patrik Strand predikar.