Gudstjänst – samling i hemmen


11:00. Leif Karlsson predikar. Sänds live.