Gudstjänst


11:00. Patrik Strand predikar, dop, söndagsskola. Bön innan gudstjänst från 10:30.