Gudstjänst


11:00. IBRA-möte med Lennart Andersson. Söndagsskola. Bön innan gudstjänst från 10:30.