Gudstjänst


OBS! 16:00. Mats Kollind predikar. Julmiddag efter gudstjänsten.