Gudstjänst


11:00. Julens sånger. Bön innan gudstjänsten från 10.30.