Gudstjänst


11:00. Patrik Strand predikar. Bön innan gudstjänsten från 10.30.