Gudstjänst


11:00. Leif Karlsson predikar. Bön innan gudstjänsten från 10.30.