Gudstjänst & årsmöte


11:00. Leif Karlsson predikar. Års- och administrationsmöte.