Gudstjänst


11:00. Patrik Strand predikar. Års- och administrationsmöte.