Getsemanestund


18:00. Max 8 pers i kyrkan. Föranmälan till Mats: 073 708 08 72.