Gemensam gudstjänst


11:00 i Equmeniakyrkan, Surte. Eskil Hofverberg predikar.