Ekumenisk gudstjänst


11:00 i Bohus Pingstkyrka. Mats Kollind predikar.