Ekumenisk gudstjänst


11:oo i Equmeniakyrkan, Surte.