Kommande händelser

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apg 1:8

October 25, 2020 11 00 0

Gudstjänst

oktober 25, 2020

11:00. Mats Kollind predikar. Söndagsskola. Bön innan gudstjänst från 10:30.

Event Information
2